Energy Solutions Since 1946

Historien

ARO blev grundlagt i 1946

Maskinfabriken ARO blev stiftet d. 1 juni 1946 af Arne E. Rasmussen i Odense. Firmaet havde til huse i en garage på Damhusvej. ARO beskæftigede sig meget bredt i starten med opgaver indenfor central- og dampkedelbygning, mejeriudstyr, køle-, varmeanlæg og oliefyrsproduktion.

 

1952 - Østerbro Odense

ARO flyttede i 1952 virksomheden til Østerbro 30 i Odense, hvor de fik større lokaler til produktionen. ARO var involveret i opstarten på fjernvarmeforsyningen i Odense, og har blandt andet sammensvejset nogle af de allerførste rørledninger i det centrale Odense.

 

1955 - Vækst i fjernvarmeforsyningen

Før forsyningsledningerne i fjernvarme distributionsnettet blev udført i præisolerede rør, blev rørledningerne monteret i betonkanaler, og omstøbt med isolerende cellebeton. Alle betonelementer fra denne pionerperiode, blev støbt i forme fremstillet af ARO.

 

1961 - Fjernvarmecentraler

I 1961 konstruerede ARO kedler til brug i de nyetablerede fjernvarmecentraler. De højeffektive kedler blev leveret i ydelser fra 2,5 til 10 Gcal/h.

 

1967 - Varmtvandsbeholdere

Omkring 1967 valgte ARO at koncentrere sig om en mere kontinuerlig produktion af varmtvandsbeholdere, varmevekslere og gennemstrømningsvandvarmere.

 

1968 - Skinner til Lindø

Sideordnet med den nye produktion, var firmaet stadig beskæftiget med entreprenørmæssige opgaver. ARO har således udført etableringen af mere end 2,5 km. sammensvejste skinnelegemer, som kørebane for magnetkranerne på Danmarks største og mest moderne skibsværft Lindø Værftet.

 

1973 - A/S Maskinfabriken ARO

I 1973 omdannedes ARO fra enkeltmandsfirma til aktieselskab. Fabrikant A.E.Rasmussen blev adm. direktør, svigersønnen ing. Ditlev Freisleben blev tekn. direktør og ARO tegnede en aktiekapital på 500.000 kr. På dette tidspunkt kom ARO til at hedde A/S Maskinfabriken ARO.

 

 

1973 - Varmeteknik

Fra 1973 har produktionen i ARO udelukket været baseret på varmeteknik. Mere end 45.000 patenterede varmtvandsbeholdere, er leveret til Odense området, som har et af Danmarks mest udbredte fjernvarme forsyningsnet. Både private boliger og offentlige institutioner som sygehuse, skoler, kaserner, plejehjem samt kommunale bygninger får det varme brugsvand leveret fra en ARO vandvarmer. Varmt brugsvand til industrielt formål, eller udnyttelse af overskudsvarme dækkes med specialkonstruktioner.

 

1986 - Arne E. Rasmussen

I 1986 døde dir. Arne E. Rasmussen

ARO videreførtes under ledelse af dir. ing. Ditlev Freisleben.

 

1990 - Produktion af units

Omkring 1990’erne producerede ARO mange varmtvandsbeholdere af typen VV100 og VV150 med units til seriebyggeri, da denne model var velegnet til skabsmontering.

 

1997 - Ulrik Freisleben

I 1997 blev Ditlev Freisleben afløst på ledelsesposten af sin søn Ulrik Freisleben som den 3. generation i A/S Maskinfabriken ARO.

2000 - kundetilpassede løsninger

Omkring år 2000 leverede ARO en stor beholder til et savværk. Kundetilpassede løsninger var i stor vækst.

 

2015 - Varmegenvinding

I år 2015 var ARO med til at udvikle en løsning for varmegenvinding fra køleanlæg. Produktet kan genvinde varmen fra køleranlæg i f.eks. supermarkeder m.m. og derefter bruge varmen til opvarmning af huse.

 

2015 - Michael Sørensen

I 2015 blev Michael Sørensen ny direktør i ARO og et generationsskifte blev aftalt. Selskabet skifter navn til ARO Maskinfabrik A/S og den fremtidige udvikling skal fokuseres på produkt- og markedsudvikling

 

ARO skifter navn

Fra d. 29/3-2019 hedder vi ARO Energy Solutions A/S.

Siden 1946 har ARO været beskæftiget med forskellige opgaver inden fjernvarmeområdet. De sidste mange år har virksomheden leveret produkter til danske teknikrum, såsom varmtvandsbeholdere samt bufferbeholdere. Med det nye navn vil ARO signalere en endnu mere klar profil af løsninger inden for energisektoren, herunder varmtvandsproduktion, fjernvarme og -køling samt industri.

ARO har i mange år arbejdet med rådgivning, udvikling og salg af varmtvandsbeholdere og andre løsninger inden for beholder og tanke. I de sidste par år har virksomheden ændret fokus, og etableret et bredere sortiment samt en mere løsningsorienteret tilgang til energiområdet.

Senest har ARO introduceret salg af løse vekslere, samt udvikling af komplette anlæg til bl.a. varmegenvinding, fjernvarme og industrielle formål. Gennem de innovative løsninger vil ARO sikre, at miljøet belastes mindst muligt uden at gå på kompromis med komforten.

Rødder tilbage i 1946

ARO er opkaldt efter sin grundlægger Arne Rasmussen, der etablerede sin virksomhed i Odense, deraf navnet ARO. Siden virksomhedens start har ARO, bl.a. leveret tusindvis af varmtvandsbeholdere til danske forbrugere, fjernvarmecentraler, kranbaner til Lindø samt buffertanke til kinesiske hoteller.

Hvorfor ARO Energy Solutions?

ARO vil være kundernes foretrukne samarbejdspartner inden for produktion af varmt vand, fjernvarme, køling og varmegenvinding. Markedet ændrer sig og kunderne efterspørger mere komplekse løsninger og produkter. Derfor arbejder ARO målrettet på at hjælpe kunderne med de rette løsninger i både ind og udland. Med det nye navn, ARO Energy Solutions A/S, får virksomheden bedre muligheder for vise omverdenen sit fokus og forretningsområder i forhold til nye opgaver og et nyt, mere dynamisk marked.